Beskjeder

Publisert 12. juni 2006 18:21

Foiler fra siste time ligger på undervisningsplanen. Oppdatert kompendium ligger på pensumsiden.

Husk å fylle ut kurskritikken.

Takk for følget og lykke til på eksamen!

Publisert 30. mai 2006 21:13

Delvis løsningsforslag til oblig 3 ligger på obligsiden.

Publisert 25. mai 2006 17:16

Uavhentede obliginnleveringer kan hentes i ekspedisjonen.

Publisert 25. mai 2006 17:14

Ønskerepriser. Har du ønsker om gamle oppgaver som skal repeteres i gruppetimen? Send mail til gruppelærer.

Publisert 23. mai 2006 18:53

Kursmateriale fra våren 2005 er nå tilgjengelig fra pensumsiden.

Publisert 22. mai 2006 18:17

Et kompendium med alle forelesninger, ukeoppgaver og obligatoriske oppgaver er nå tilgjengelig fra pensumsiden.

Publisert 22. mai 2006 14:51

Siste ordinære forelesning er mandag 29. mai. Mandag 12. juni skal det være spørretime og repetisjonsforelesning. Send på forhånd en epost med spørsmål eller forslag til repetisjonsstoff!

Pensum i kurset er alt som er forelest fram t.o.m. mandag 29. mai, samt ukeoppgavene som er gjennomgått på gruppetimene. Merk at emner forelest i slutten av kurset ikke er mindre eksamensaktuelle enn annet stoff.

Publisert 18. mai 2006 13:31

Endelig godkjentliste for alle obligs er klar.

Publisert 18. mai 2006 13:01

For moro skyld og siden det var 17. mai i går legger jeg ut en oppgave som jeg mottok av en av studentene ved faget. Oppgaven er ikke pensum.

Publisert 10. mai 2006 12:16

Det blir ingen oblig 4. Alle som har levert og fått godkjent tre obliger kan gå opp til eksamen. På eksamen blir det ikke tillatt med hjelpemidler.

Publisert 2. mai 2006 17:38

Godkjentlisten for oblig3 er oppdatert. Besvarelsene utleveres i starten av gruppetimen i morgen. Ny innlevering er innen gruppetimen neste uke, dvs. onsdag 10. mai kl. 12.15. Lever da også inn den rettede 1. innleveringen. Løsningsforslag til obligen blir gjennomgått gruppetimen 10. mai. Tips ligger ute på gruppensiden.

Publisert 27. apr. 2006 11:42

Oppgavesett 10 til gruppetimen 3. mai er lagt ut i revidert utgave. Følgende endringer er gjort:

  • Det er lagt til flere sekventer i oppgave 1.
  • Definisjon (II) av deltaregelen er endret. Skolemfunksjonen har som argument de frie variablene i konklusjonen, ikke i utledningen som tidligere.
  • En ekstra oppgave er lagt til (oppgave 8).

Publisert 26. apr. 2006 19:48

Oppgavesett 10 til gruppetimen 3. mai er lagt ut.

Publisert 25. apr. 2006 18:41

Obliglisten er oppdatert.

Publisert 24. apr. 2006 18:52

Det blir skriftlig eksamen i kurset.

Publisert 18. apr. 2006 13:16

Det blir gruppetime i morgen 19. april.

Publisert 3. apr. 2006 16:25

Ukesoppgavene til gruppetimen 5. april blir oppgavene vi ikke ble ferdige med forrige gruppetime.

Publisert 31. mars 2006 22:49

Oblig 3 er lagt ut.

Publisert 17. mars 2006 18:34
Publisert 15. mars 2006 17:52

Gruppeundervisningen 22. mars utgår pga. undervisningsfri uke.

Publisert 10. mars 2006 19:39

Oppgavesett 7 til gruppetimen 15. mars er lagt ut.

Publisert 8. mars 2006 17:29

Løsningsforslag for oblig1 er lagt ut under gruppesiden . Merk at løsningen på oppgave 4a) på gruppetimen var feil, men dette er rettet opp i løsningsforslaget. LaTex filen til løsningsforslaget er også lagt ut for å stimulere flere til å levere inn fine obliger.

Publisert 3. mars 2006 15:01

Oblig 2 er lagt ut. Obligen er liten. Det betyr at dere har mye tid til å gjøre ukeoppgaver.

Publisert 2. mars 2006 17:36

Den endelige godkjentlisten for oblig1 er klar.

Publisert 2. mars 2006 16:56

Oppgavesett 6 (til 8. mars) er lagt ut under Ukeoppgaver .