Obligatoriske oppgaver - INF3170 vår 2006

Regler for oblig-innlevering i INF3170

 • Besvarelsen skal leveres innen kl. 14:00 på innleveringsdagen.
 • Besvarelsen leveres enten i Ifi-ekspedisjonen eller på epost som PDF/PS-dokument til gruppelærer.
 • Hånskrevne besvarelser er tillatt, men må da leveres i Ifi-ekspedisjonen. Husk at håndskriften skal være leselig!
 • Rettede obliger utleveres påfølgende gruppetime. Uavhentede obliger kan hentes i Ifi-ekspedisjonen.
 • Hvis første innleveringsforsøk ikke godkjennes, må ny besvarelse leveres innen gruppetimen én uke senere.
 • Hvis andre innlevering av en oblig ikke godkjennes, så mister man retten til å gå opp til eksamen i kurset.
 • Som del av arbeidet med første obligatoriske oppgave skal alle lese disse retningslinjene: Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for informatikk
 • Samarbeid er tillatt, men kun i grupper på to.

Oblig 1

 • Utleveres: fredag 3. februar
 • Leveringsfrist: fredag 17. februar kl. 14:00
 • Oppgavetekst - Merk: Oblig 1 bygger på en del begreper og resultater som presenteres i forelesningen mandag 6. februar.

Oblig 2

 • Utleveres: fredag 3. mars
 • Leveringsfrist: fredag 17. mars kl. 14:00
 • Oppgavetekst
 

Oblig 3

Oblig 4

 • Utgår.

Publisert 23. jan. 2006 19:31 - Sist endret 30. mai 2006 21:12