Pensum/læringskrav

Forelesningsnotater (Sist oppdatert: 12. juni 2006)

Innhold:

  • Forelesningsnotater fra forelesningene 1–15
  • Ukeoppgaver
  • Obligatoriske oppgaver
  • Register

Forelesningsnotatene er automatisk generert fra materialet som ble presentert på forelesningene, og må leses med dette forbeholdet.

Pensum

Denne våren vil vi ikke benytte oss av en fast lærebok i logikkurset. Alt relevant materiale kommer til å bli å delt ut eller lagt ut på nettet. Pensum blir det vi rekker å gå igjennom på forelesningene og i gruppetimene.

Detaljert pensumplan vil være definert av undervisningsplanen .

Støttelitteratur

Her følger et utvalg bøker vi mener gir en god innføring i sentrale emner i kurset. Bøkene er ikke pensum i seg selv, men kan brukes som støttelitteratur for de som ønsker fyldigere tekst for eksamenslesing.

Jean Gallier: Logic for Computer Science - Foundations of Automated Theorem Proving, 1986. Wiley. Det er kun kapitlene 3, 4, 5 og 8 som er aktuelle. Vi vil legge ut mer detaljerte henvisninger i undervisningsplanen. Oppdatert versjon (2003) til gratis nedlasting.

Melvin C. Fitting: First-Order Logic and Automated Theorem Proving, 1996. Springer-Verlag. 2. utgave. Liste over kjente feil.

Kursmateriale fra 2005

Her ligger litt av det vi gjorde våren 2005. Vi brukte lærebok da, men eksamen og midtveiseksamen var uten hjelpemidler. Vanskelighetsgraden blir omtrent den samme som da.

 

Publisert 25. okt. 2005 12:27 - Sist endret 12. juni 2006 18:19