Studenter som gikk glipp av …

Studenter som gikk glipp av dagens forelesning, f.eks. fordi det stod feil startdato under "Sted og tid", gikk ikke glipp av noe som man ikke raskt og greit kan lese seg opp på. Se "Detaljert undervisningsplan". Dessuten vil vi starte neste forelesning den 25. med en rekapitulasjon.

Publisert 18. jan. 2011 18:41 - Sist endret 2. mai 2011 18:55