Dette emnet er erstattet av IN3230 – Nettverk.

Undervisning - tid og sted

Undervisning for INF3190 1

Undervisningen blir gitt som selvstudium. Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Publisert 27. apr. 2006 14:53 - Sist endret 5. juli 2011 18:23