Dette emnet er erstattet av IN3230 – Nettverk.

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. august

Eksamensordning

Skriftlig eksamen

2. juni  (3 timer).

Store lesesal, gr. 1  Vilhelm Bjerknes hus

Store lesesal, gr. 2  Vilhelm Bjerknes hus

Kollokvierom Ø394  Fysikkbygningen

For noen emner må du gå til StudentWeb for å finne opplysninger om tid og sted for eksamen. Stedet blir kunngjort senest en uke før eksamen. Se kart over UiO for å finne eksamenslokalene dine.