Dette emnet er erstattet av IN3230 – Nettverk.

Beskjeder

Publisert 13. mai 2005 15:05

Prøveeksamen for våren 2005 ligger ut.

Publisert 31. mars 2005 02:00

På grunn av at veldig mange har bedt om utsettelse for innlevering av oblig 2, utsettes fristen til 8.april for alle. De som allerede har levert kan oppdatere innleveringen sin.

Publisert 7. mars 2005 01:00

Det er ingen forelesninger eller gruppetimer i tre uker, fra 14.3.2005 til 1.4.2005. Det kommer heller ikke ukeoppgaver. Til tross for dette står fristen for innlevering av oblig2 fast - 30.3.2005, 6 uker etter utleveringen.

Publisert 14. feb. 2005 01:00

Viktig: Fristen for innlevering av Oblig1 er forlenget til fredag 18.2.05 kl.2400 pga. problemene med serveren i forrige uke.

Publisert 25. jan. 2005 01:00

MERK: Det er ikke forelesning torsdag 27.01.2005.

Publisert 12. jan. 2005 01:00

Første forelesning i kurset holdes torsdag 20.1.2005.

Publisert 12. nov. 2004 01:00

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte før forelesningen, så mister du plassen på emnet.

Etteranmelding til emner som eventuelt har ledig kapasitet, kan skje tidligst dagen etter første forelesning i det aktuelle emnet. Opptak gjøres deretter fortløpende frem til emnet er fullt.

-Studieadministrasjonen