Dette emnet er erstattet av IN3230 – Nettverk.

Pensum/læringskrav

Lærebok:

Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks, 2003. Prentice Hall International Edition. ISBN: 0-13-038488-7.

Følgende er pensum:

  • Kapitlene 1 til og med 7; Seksjonene 2.5-2.7, 3.5.2, 6.3 og 6.6 regnes som kursorisk pensum, dvs. at kandidatene bør kjenne til innholdet, men vil ikke få detaljspørsmål fra disse delene av boka
  • Alt som er forelest
  • Ukeoppgaver med løsningsforslag

Publisert 25. okt. 2004 22:32 - Sist endret 23. jan. 2006 15:10