Dette emnet er erstattet av IN3230 – Nettverk.

Gruppeundervisning

Foiler, løsningsforslag og hint fra gruppetimene.

Torsdag 2006.02.09

datacomm-01.ppt, datacomm-02.ppt, datacomm-03.ppt, datacomm-04.ppt

Torsdag 2006.05.18

Oppsummering-rev1.ppt, sammendrag.ppt

E-post: bentj(at)ifi.uio.no