Dette emnet er erstattet av IN3230 – Nettverk.

Beskjeder

Publisert 23. apr. 2007 12:12

Oppgavetekst for oppgave 3 (hjemmeeksamen 2) er nå tilgjengelig. Innleveringsfristen er utvidet tilsvarende forsinkelsen i utlevering: tirsdag 15.mai 2007.

Publisert 27. mars 2007 22:40

Oppdatert informasjon angående orakel i uke 13 (undervisningsfri uke) ligger på orakelsiden.

Publisert 19. mars 2007 10:58

Oppgavetekst og prekode for INF3190/INF4190 har blitt sendt ut med epost til alle studenter i INF3190 og INF4190. Grunnen var at ifidrift var på reisen. Teksten vil også bli tilgjengelig på web.

Publisert 7. mars 2007 11:56

Den faste orakeltimen torsdag 08.03 flyttes til en senere uke som ekstra orakel før hjemmeeksamen.

Publisert 28. feb. 2007 13:14

Den faste orakeltimen på torsdag 01.03 flyttes til fredag 02.03 kl 10:15-12:00.

Publisert 6. feb. 2007 13:57

Orakler er tilgjengelige på IFI sin termstue tirsdager og torsdager 12.15-14.00. Utvidelser i innleveringsuken kunngjøres på orakelsiden.

Publisert 6. feb. 2007 13:38

En ny versjon til prekoden ligger ute. Den kommer med rammen til en Makefile som løser en versjonskonflikt på IFI sine maskiner.

Publisert 15. des. 2006 10:12

Merk: Dette emnet vil med all sannsynlighet ikke gå H07 eller senere høstsemestre. Tillatte hjelpemidler på eksamen er: kun kalkulator. Emnebeskrivelsen vil bli oppdatert i nær fremtid.