Semesterside for INF3190 - Vår 2007

Oppgavetekst for oppgave 3 (hjemmeeksamen 2) er nå tilgjengelig. Innleveringsfristen er utvidet tilsvarende forsinkelsen i utlevering: tirsdag 15.mai 2007.

23. apr. 2007 12:12

Oppdatert informasjon angående orakel i uke 13 (undervisningsfri uke) ligger på orakelsiden.

27. mars 2007 22:40

Oppgavetekst og prekode for INF3190/INF4190 har blitt sendt ut med epost til alle studenter i INF3190 og INF4190. Grunnen var at ifidrift var på reisen. Teksten vil også bli tilgjengelig på web.

19. mars 2007 10:58