Dette emnet er erstattet av IN3230 – Nettverk.

INF3190 - Orakel (vår 2007)

Tid og sted (fast)

Tirsdager og Torsdager kl. 12:15 -14:00, INF-Stuen (1307) Informatikkbygningen

Tid og sted for ekstraorakel

N/A

Dokumentasjon

Socket og C-programmering

Hjemmeeksamen 1 - lagstruktur

Her er en illustrasjon på hvordan lagdelingen er tenkt. Det er ikke nødvendig å følge dette.

FAQs til Obligatoriske oppgaver og eksamen

FAQ-Oblig1 - FAQ-Hjemmeeksamen1 - FAQ-Hjemmeeksamen2

Orakler

Bendik Rønning Opstad -

Sondov Alexander Engen

Kontaktinformasjon

inf3190-orakel snabel-a ifi.uio.no

Tips fra oss orakler: Ta backup med jevne mellomrom!

Her er et bash-script for enkelt å lage en backup av filene i katalogen. -

Åpne scriptet med emacs og legg til dine filer nederst. (Husk chmod 755 før du kjører det))

Publisert 31. jan. 2013 14:00 - Sist endret 6. juni 2013 10:03