Dette emnet er erstattet av IN3230 – Nettverk.

Pensum/læringskrav

Lærebok:

Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks (5th edition), 2010. Prentice Hall International Edition. ISBN: 0132126958.

Kjell Åge's part:

Chapter 2:

2.1 except 2.1.1

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5

Chapter 4: 4.4, 4.5, 4.6, 4.7

Chapter 7: 7.1, 7.2, 7.3

Kursorisk (cursory): 2.6.1, 2.6.2, 2.7, 2.8

Publisert 24. jan. 2011 13:48 - Sist endret 7. feb. 2011 11:37