Dette emnet er erstattet av IN3230 – Nettverk.

Ukesoppgaver uke 11

1. Metningskontroll (congestion control)

 1. Definer begrepene 'metning' og 'metningskontroll' i forhold til nettverk. Hvor og hvordan oppstår metning i et nettverk?
 2. Er det noen forskjell på metningskontroll i hhv. forbindelsesorienterte og -fire nettverk?
 3. Forklar begrepene back pressure og soft state
 4. Redegjør for hvilke lag i OSI-modellen vi finner metningskontroll, hvordan mekanismen fungerer på disse lagene, og evt hvordan de samspiller (utnytter tjenester).
 5. Redegjør for ulike typer kødisiplin (relatert til switcher/rutere) , og diskuter fordeler/ulemper ved disse typene.
 6. Beskriv ulike strategier for å unngå metning.
 7. Forklar hvordan metningskontroll er implementert i TCP, og knytt din forklaring til begrepene slow start, fast retransmit og fast recovery.
 8. Anta at vi har en rundetid på 10 msec og ingen metning. Mottakervinduet er på 24 KB og maksimumssegmentet (maximum segment size/MSS) er 2 KB. Hvor lang tid tar det før det første fulle vinduet blir sendt?
 9. Anta at TCP sitt metningsvindu er på 18 KB og en timeout forekommer. Hvor stort vil vinduet være hvis de neste 4 tranmisjonene er vellykkede?
 10. En TCP maskin sender fulle vinduer på 65.535 bytes over en 1-Gbps linje med en 10 msec forsinkelse. Hva er maksimal gjennomstrømning (throughput)? Hvor mye av linjen utnyttes?

2. RPC

 1. Hva er RPC, og beskriv hvordan det fungerer.
 2. Redegjør for de fire ulike kallsemantikkene RPC kan operere med .
Publisert 21. mars 2012 18:24