Dette emnet er erstattet av IN3230 – Nettverk.

Ukesoppgaver uke 7

1. Nettlaget - generelt

  • a) Gi en beskrivelse av hovedoppgavene til nettverkslaget, og knytt dette opp til begrepene pålitelig/upålitelig og forbindelsesfri/forbindelsesorientert.

 

  • Gi eksempler på lag 3 protokoller i TCP/IP-modellen som er hhv forbindelsesorienterte og -løse.

2. Nettlaget - Ruting/forwarding

  • Forklar hva som liggger i de tre rutingmetodene datagram, virtuell forbindelse og kilderuting. Beskriv fordeler og ulemper ved dem.

 

  • Hvilke hovedklasser rutingalgoritmer finnes for nettverkslaget? Gi eksempler, og forklar kort hvordan de virker.

 

  • Datagram må rutes som separate pakker, mens alle pakker i en forbindelsesorientert transmisjon følger samme vei. Betyr dette at nett som støtter virtuelle kretser aldri trenger å rute isolerte pakker mellom to steder?

 

  • Vil pakker som sendes gjennom en virtuell krets noen gang komme frem i en annen rekkefølge enn de ble utsendt i ?
Publisert 24. feb. 2012 12:46 - Sist endret 5. mars 2012 21:52