Dette emnet er erstattet av IN3230 – Nettverk.

Orakel

Sist endret 15. juni 2014 22:10 av kennetkl@uio.no

Send spørsmål til inf3190-orakel@ifi.uio.no, eller møt til orakeltime på onsdager mellom kl 10:15–12:00 i Datastue Chill (3443).