Dette emnet er erstattet av IN3230 – Nettverk.

Timeplan