Dette emnet er erstattet av IN3230 – Nettverk.

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

12. mai

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver, 2 hjemmeeksamener i semesteret, og avsluttende skriftlig eksamen.

Hjemmeeksamen midt i semesteret

Hjemmeeksamen i siste halvdel av semesteret

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 26. mai kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2020 09:45