Teaching plan

DateTeacherPlaceTopicLecture notes / comments
24.01.2011Olaf Owe  Prolog 2465 Ole-Johan Dahls hus  Introduksjon til kurset; litt om signaturer (introduction; signatures)   
31.01.2011Olaf Owe  Prolog 2465 Ole-Johan Dahls hus  Forelesning: likhetsspesifikasjoner (Equational specifications)   Obligatorisk oppgave 1

Mandatory homework assignment 1  

04.02.2011Daniela Lepri  Shell 1456 Ole-Johan Dahls hus  Oppgaver/Exercises   Problem set 1 (in Norwegian)

Problem set 1 (in English)  

07.02.2011Olaf Owe  Prolog 2465 Ole-Johan Dahls hus  Forelesning: Order-sorted spesifikasjoner og innebygde moduler    
11.02.2011Daniela Lepri  Shell 1456 Ole-Johan Dahls hus   Oppgaver/Exercises  Remaining exercises from Problem set 1 (17-18)

Problem set 2  

14.02.2011Olaf Owe  Prolog 2465 Ole-Johan Dahls hus   Assosiativitet og kommutativitet; operasjonell semantikk    
18.02.2011Daniela Lepri  Shell 1456 Ole-Johan Dahls hus   Oppgaver/Exercises  Remaining exercises from problem set 2 (31-40 and partial orders) 
21.02.2011Rudi Schlatte  Prolog 2465 Ole-Johan Dahls hus  Terminering/termination    
25.02.2011Rudi Schlatte   Shell 1456 Ole-Johan Dahls hus   Oppgaver/Exercises   Oppgavesett 3/Problem Set 3

(solutions in English )

and try to do some of the exercises on termination in oppgavesett 4/problem Set 4  

28.02.2011Rudi Schlatte   Prolog 2465 Ole-Johan Dahls hus   Konfluens/Confluence    
04.03.2011Daniela Lepri  Shell 1456 Ole-Johan Dahls hus  Oppgaver/Exercises   Oppgavesett 4/Problem Set 4

(solutions in English

07.03.2011Rudi Schlatte   Prolog 2465 Ole-Johan Dahls hus  Equational logic and inductive theorems  

Mandatory homework assignment 2 

11.03.2011Daniela Lepri  Shell 1456 Ole-Johan Dahls hus  Oppgaver/Exercises  Do the rest of the termination exercises in oppgavesett 4/problem set 4

and the confluence exercises in oppgavesett 5/problem set 5

(solutions in English

14.03.2011Rudi Schlatte   Prolog 2465 Ole-Johan Dahls hus  Start of Part II: Rewriting Logic   
18.03.2011Daniela Lepri  Shell 1456 Ole-Johan Dahls hus  Oppgaver/Exercises  Oppgavesett 6/Problem Set 6

(solutions in English )

In addition, we will also discuss some confluence problems from Oppgavesett 5/Problem Set 5  

21.03.2011Rudi Schlatte   Prolog 2465 Ole-Johan Dahls hus  Distributed Objects in Maude   
25.03.2011Daniela Lepri  Shell 1456 Ole-Johan Dahls hus  Oppgaver/Exercises  Oppgavesett 7/Problem Set 7

Possibly, we can discuss some problem left from Oppgavesett 6/Problem Set 6  

28.03.2011Rudi Schlatte   Prolog 2465 Ole-Johan Dahls hus  Modeling Communication in Maude (I)   
01.04.2011Daniela Lepri  Shell 1456 Ole-Johan Dahls hus  Oppgaver/Exercises  Continue with some problem left from Oppgavesett 7/Problem Set 7

Start Oppgavesett 8/Problem Set 8  

04.04.2011Ingrid Chieh Yu  Prolog 2465 Ole-Johan Dahls hus  Modeling communication in Maude (II)  This week's lecture will start at 10am. 
08.04.2011Daniela Lepri  Shell 1456 Ole-Johan Dahls hus  Oppgaver/Exercises  Continue with some problem left from Oppgavesett 8/Problem Set 8

Start Oppgavesett 9/Problem Set 9  

11.04.2011Ingrid Chieh Yu  Prolog 2465 Ole-Johan Dahls hus  Two-phase commit protocol for distributed databases/Temporal properties (requirement spec's)  Mandatory homework assignment 3  
13.04.2011Daniela Lepri  Shell 1456 Ole-Johan Dahls hus  Oppgaver/Exercises  Oppgavesett 10/Problem Set 10  
18.04.2011Easter break       
20.04.2011Easter break       
25.04.2011Easter break       
27.04.2011Easter break       
02.05.2011Ingrid Chieh Yu  Prolog 2465 Ole-Johan Dahls hus  Needham-Schroeder Public-key Authentication Protocol   
06.05.2011Daniela Lepri  Shell 1456 Ole-Johan Dahls hus  Oppgaver/Exercises  Oppgavesett 11/Problem Set 11  
09.05.2010  ----  ----  No more lectures!  
13.05.2011Daniela Lepri  Shell 1456 Ole-Johan Dahls hus  Oppgaver/Exercises  Oppgavesett 12/Problem Set 12  
16.05.2010Ingrid Chieh Yu  Prolog 2465 Ole-Johan Dahls hus  Earlier exam  We solve the final exam in 2008 and if time allows the midterm exam in 2008 
20.05.2011Daniela Lepri  Shell 1456 Ole-Johan Dahls hus  Earlier Exam  We solve the Exam from 2009 
23.05.2011Ingrid Chieh Yu  Prolog 2465 Ole-Johan Dahls hus  Earlier exam  We continue with 2008 exams 
07.06.2011    Final Exam!  Good Luck! 
Publisert 18. jan. 2011 11:12 - Sist endret 19. jan. 2012 13:27