INF3272 – Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Emnet skal gi kunnskaper om informasjons­arkitektur og innholdsadministrasjon på World Wide Web. Læring vil skje ved å kombinere teori og praksis: Du vil både få en innføring i teoretiske emner omkring informasjons­arkitektur og innholdsadministrasjon, og du vil få anledning til å prøve ut teoriene i praksis ved å bytte opp et nettsted fra grunnen av, med utgangspunkt i et standard Web Content Management System (WCMS) som basert på åpen kildekode (Drupal 7).

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF3272 vil du:

  • ha lært hvordan man designer og bygger et interaktivt og responsivt nettsted
  • ha forståelse for begreper, verktøy og standarder som er vanlig brukt innenfor områdene informasjons­arkitektur og universell tilgjengelighet
  • kunne delta i diskusjoner med eiere og brukere av et informasjonssystem og foreslå konkrete løsninger og framdriftsplaner for realisering av et interaktivt nettsted

Opptak til emnet

Maksimum 40 studenter kan få opptak til INF3272. 

Ved opptak rangeres studenter etter følgende regler:

  1. Masterstudenter ved Institutt for Informatikk som har emnet godkjent i utdanningsplanen
  2. Bachelorstudenter på Informatikk; design, bruk, interaksjon
  3. Bachelorstudenter ved Institutt for informatikk som har emnet godkjent i utdanningsplanen
  4. Masterstudenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet som har emnet godkjent i utdanningsplanen
  5. Andre

INF2260 – Interaksjonsdesign (nedlagt)/IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign/INF4060 – Interaksjonsdesign (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer obligatoriske øvelser med prosjektarbeid per uke.

Prosjektarbeidet går ut på at studentene designer og bygger et eget interaktivt nettsted. Det er for bachelorstudenter 6 innleveringer i løpet av semesteret, 2 individuelle og 4 gruppeoppgaver. Les mer om innlevering av obligatoriske oppgaver ved Institutt for informatikk

Alle innleveringene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Alle de obligatoriske øvelsene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Det oppfordres sterkt om å delta på første forelesning i emnet.

Eksamen

Muntlig eksamen. Under den muntlige eksamenen skal studentene presentere de innleverte gruppeoppgavene for sensorene.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5272 - Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon /INF5271 - Informasjonsarkitektur og internettmedier (nedlagt)/INF5270 - Design av interaktive nettsteder (nedlagt)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 03:44:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning

Undervisning tilbys siste gang vår 2019

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2021

Undervisningsspråk
Norsk