Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

17. mai

Eksamensordning

Obligatorisk oppgave, grupperapport og avsluttende skriftlig eksamen - digital.

Grupperapport som teller med i eksamenskarakteren

Obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 31. mai kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2020 20:52