Eksamens FAQ 2012

 

Spørsmål: Må oppgaven deles i fire og besvares del for del, eller skal man skrive det som en sammenhengende oppgave, med svar på spørsmålene som en del av teksten?

Svar: De 4 deloppgavene skal besvares hver for seg

------------

Spørsmål: Er det slik at spesifikke kildehenvisninger er veldig sentralt i denne oppgaven?  Tenker f.eks. på oppgave 1 som omhandler krav. Dersom jeg siterer (i omskrevet form) fra de rapportene som dere har gitt, er det da nødvendig å ha med at dette har jeg funnet i en rapport som er listet i oppgaveteksten?

Svar: Riktig referering er ikke noe vi har fokus på i seg selv (det er ikke et eget evalueringspunkt). Men det skal jo gjøres, og det er like greit å lære seg til å gjøre det ordentlig først som sist, og det virker inn på helhetsinntrykket. Oppgi kilde når dere siterer direkte (og marker at dette er direkte sitat), men også når dere omskriver setninger. Jeg ville ikke skilt på dokumentasjon som vi har oppgitt og annen dokumentasjon/kilder. Oppgi f.eks. kilden (Justisdepartementet, 2001) i teksten og så full tittel av rapporten i litteratur-listen. Det går også an å si en gang for alle noe a la "Besvarelsen på oppgave a) er i hovedsak basert på (JUstisdepartementet, 2001)" i stedet for å sette inn kilde til hver setning.

------------

Spørsmål: Er det slik å forstå at vi skal ta for oss politiet, brann, helse osv. som aktører (altså de som skal benytte nødnett-systemet) og ikke aktørene som i hovedsak blir beskrevet i http://www.difi.no/artikkel/2009/11/organiseringen-av-nodnettprosjektet f.eks punkt "1.2 Mange aktører med ulikt ansvar" som er mer de som har ansvaret for utvikling, planleggingen osv?

Svar: I oppgaven blir dere bedt om beskrive mangfoldet av aktører. Da forventer vi at dere går bredt ut. Gjør dere begrensninger må dere beskrive hva dere gjør samt hvorfor.

----------------

Spørsmål: I b-oppgaven skal vi redegjøre for hva man kan kalle installert base i nødnettprosjektet. Skal vi da beskrive arbeidsrutiner, arbeidsfordeling, bruk av teknologier osv knyttet til gjennomføring av prosjektet? Eller skal vi redegjøre for rutiner, teknologi osv som er i bruk i nødetatene i dag , hva som skal endres og hvordan det skal endres i forhold til det ferdigstilte nødnettet?

Svar: Forslag nr. 2 er mest i samsvar med definisjonen på installert base.

------------

Publisert 23. nov. 2012 12:13 - Sist endret 4. des. 2012 18:55