Pensum/læringskrav

Fulltekst-versjoner finner du her

PENSUM TIL INF3290 HØST 2011

Knut Rolland og Eric Monteiro, E. (2002): “Balancing the Local and the Global in Infrastructural Information Systems”. The Information Society, vol. 18, nr. 2, s. 87 – 100.

Ole Hanseth, Edoardo Jacucci, Miria Grisot og Margunn Aanestad (2007): “Reflexive integration in the development and implementation of an electronic patient record system”. I Hanseth og Ciborra (red.) Risk, Complexity and ICT, s. 118-135.

Vidar Hepsø, Eric Monteiro og Knut Rolland (2009): “Ecologies of eInfrastructures”, Journal of the AIS (JAIS), vol. 10, nr. 5, 2009, s. 430-446.

Ole Hanseth og Kristin Braa (2000): “Who’s in Control? Designers, Managers –or Technology? Infrastructures at Hydro”. I boka Ciborra et al. (2000): From Control to Drift. The Dynamics of Corporate Information Infrastructures, Oxford University Press, s.125-147.

Susan Leigh Star og Karen Ruhleder (1996): “Steps Toward an Ecology of Infrastructure: Design and Access for Large Information Spaces”. Information Systems Research, vol. 7, nr. 1, s. 111-134.

Kapittel 9 (”Installed base cultivation”) i online bok: Hanseth og Monteiro: “Understanding information infrastructures”. Finnes her

Michael Hammer (1990): "Reengineering Work: Don´t automate, obliterate". Harvard Business Review, July-August 1990, s. 104-112.

Ole Hanseth og Nina Lundberg (2001): “Designing Work Oriented Infrastructures”. Computer Supported Cooperative Work (CSCW), vol. 10, nr. 3-4, s. 347-372.

Claudio Ciborra (2000): “A critical review of the Literature on the Management of Corporate Information Infrastructures”. Kapittel 2 i boka Ciborra m.fl. (2000): From Control to Drift: the Dynamics of Corporate Information Infrastructures, Oxford University Press, s. 15-40.

Petter Nielsen (2006): “Introduction”, kapittel 1 i doktor-avhandlingen: “A Conceptual Framework of Information Infrastructure Building: A Case Study of the Development of a Content Service Platform for Mobile Phones in Norway”, 2006, s. 1-13.

Ole Hanseth og Eric Monteiro (1997): “Inscribing behavior in information infrastructure standards”, Accounting, Management & Information Technology, vol. 7, nr. 4, s. 183-211.

Ole Hanseth og Margunn Aanestad (2003): “Design as Bootstrapping. On the evolution of ICT networks in health care”. Methods of Information in Medicine, vol. 42, no. 4, s. 385-391.

Jørn Braa, Ole Hanseth, Arthur Heywood, Woinsheet Mohammed og Vincent Shaw (2007): “Developing health information systems in developing countries: the flexible standards strategy”, MIS Quarterly, 31:381-402.

Ole Hanseth og Kalle Lyyttinen (2010) “Theorizing about the design of Information Infrastructures: design kernel theories and principles”, Journal of Information Technology, vol. 25, nr. 1, s. 1-19.

Ressurslitteratur (IKKE PENSUM):

Margunn Aanestad (2012): "IKT- et utfordrende verktøy". Kapittel 9 i Melberg og Kjekshus (red.): Fremtidens Hlese-Norge. Fagbokforlaget.

Lars Groth (2005): Lederen, organisasjonen og informasjonsteknologien. Fagbokforlaget. Kapittel 15: ”Potensial, nytte og kostnader” og kapittel 16: ”Prosjektgjennomføring uten tårer.”

Pål Sørgaard: ”Offentlige IT-fiaskoer”. Kronikk i Dagbladet 4. mars 1996, tilgjengelig på: http://www.dagbladet.no/kronikker/960304-kro-1.html

Per Morten Hoff (2011): ”For mange IT-skandaler i Norge”. Kronikk i Computerworld 15. juni 2011, tilgjengelig på: http://www.idg.no/computerworld/article210855.ece

Morten Dæhlen og Ole Hanseth (2011): ”Fra løsning til problem?” Kronikk i Aftenposten 26. juni 2011, tilgjengelig på: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article4157667.ece

Hans Kristian Holthe (2011). ”Riv IT-slummen!” Kronikk i Computerworld August 2011. Tilgjengelig på: http://www.idg.no/computerworld/article216468.ece

Statskonsult (1998): Erfaringer fra store statlige IT-prosjekter. Vurderinger og mulige tiltak. Rapport 1998: 6. tilgjengelig på: http://www.difi.no/statskonsult/publik/rapporter/fulltekst/R-1998-6.PDF

Publisert 21. mars 2012 08:48 - Sist endret 27. aug. 2012 12:40