Undervisningsmateriale

Sist endret 22. okt. 2012 09:53 av Margunn Aanestad
Sist endret 27. aug. 2012 10:36 av Margunn Aanestad
Sist endret 3. sep. 2012 12:03 av Margunn Aanestad
Sist endret 15. okt. 2012 09:43 av Margunn Aanestad
Sist endret 27. aug. 2012 10:32 av Margunn Aanestad
Sist endret 20. nov. 2012 09:24 av Margunn Aanestad
Sist endret 20. nov. 2012 09:25 av Margunn Aanestad
Sist endret 6. nov. 2012 10:18 av Margunn Aanestad
Sist endret 30. aug. 2012 13:34 av Margunn Aanestad

I kurset INF3290 er prosjektarbeid i gruppe en viktig arbeidsform. Her skal dere ut i en bedrift/organisasjon og lære om situasjonen når det gjelder IT-systemer.  Formålet er å få mer dyptgående kjennskap til aktuelle praktiske problemstillinger, erfaringer med kvalitative studier, samt trening i å anvende kurs-teorien i praksis.

Sist endret 8. okt. 2012 09:27 av Margunn Aanestad
Sist endret 3. sep. 2012 11:55 av Margunn Aanestad
Sist endret 29. okt. 2012 12:15 av Margunn Aanestad
Sist endret 29. okt. 2012 09:14 av Margunn Aanestad
Sist endret 8. okt. 2012 09:26 av Margunn Aanestad