Beskjeder

Publisert 23. okt. 2015 08:44

Ser at jeg ikke har lagt ut all info om siste innlevering Vi gjør som følger:

1. Fristen for å levere inn første versjon av kapitel 4 er 2/11

2. Innleveringen skal sendes til meg (og gruppelærere) og til en annen gruppe (gruppe 1 utveksler gjensidig med 2, 3 med 4, osv.)

3. Gruppene evaluerer hverandre skriftlig som beskrevet i skjemaet som ligger på kurssiden. Jeg (Petter) evaluerer altså ikke denne før jeg setter karakter på prosjektet som helhet

4. Evalueringen skal være ferdig og tilbakemelding skal være gitt innen fredag 6. november. Den skal gis skriftlig OG muntlig. Gruppene finner selv tid og sted for muntlig tilbakemelding. Den skriftlige tilbakemeldingen skal leveres som en del av den endelige leveringen.

5. Etter tilbakemelding (og eventuelle endringer) skal 4. innlevering endelig leveres 13/11 (inkludert de 3 andre delinnleveringene)

Publisert 2. sep. 2015 14:56

Vi bruker APA som referansestil. Beskrivelser og veiledninger til denne stilen florerer på nettet.

Publisert 27. aug. 2015 08:22

Denne uken arrangeres European conference on Computer-Supported Cooperative Work på IFI. I denne sammenheng holder Geoffrey Bowker keynote med tittelen:

Have you ever been infrastructured?

Tid: Mandag 21.09.2016, 09:00 - 10:30

Jacques Lacan once asserted that ‘language speaks us’, inverting the common acceptance that language is a vessel through which we communicate ourselves. I explore ways in which infrastructure performs us, how it sometimes performs this task badly and I look to new infrastructural forms which we might develop. While I concentrate on information infrastructures, I also examine our increasingly informated physical infrastructures.

Publisert 25. aug. 2015 12:09

Har (med tillatelse fra forfatterne) laget ut et eksempel på en prosjektoppgave i den lukkede prosjektfolderen. Denne ble skrevet i fjor og vare en studie av IFI biblioteket. 

Publisert 25. aug. 2015 11:51

Her er hva dere forventer av kurset tatt på sparket - bare så vi alle sammen husker på dem:

- "Engasjerte forelesere"

- "Lære hva andre gjør feil"

- "Forståelse av store og komplekse systemer"

- "Bli bevisst utfordringer knyttet til implementasjon av komplekse IT-systemer"

- "Hvorfor ting koster 800 mill og fortsatt ikke funker"

- "At det er et nyttig kurs"

- "Se hvordan ansatte uten IT-utdanning bruker store systemer"

- "Lære noe nytt"

Publisert 18. aug. 2015 12:50

Martine Rolid Leonardsen vil vikariere for Kristin Brænden. Kristin er tilbake uken etter.