4. og siste innlevering

Ser at jeg ikke har lagt ut all info om siste innlevering Vi gjør som følger:

1. Fristen for å levere inn første versjon av kapitel 4 er 2/11

2. Innleveringen skal sendes til meg (og gruppelærere) og til en annen gruppe (gruppe 1 utveksler gjensidig med 2, 3 med 4, osv.)

3. Gruppene evaluerer hverandre skriftlig som beskrevet i skjemaet som ligger på kurssiden. Jeg (Petter) evaluerer altså ikke denne før jeg setter karakter på prosjektet som helhet

4. Evalueringen skal være ferdig og tilbakemelding skal være gitt innen fredag 6. november. Den skal gis skriftlig OG muntlig. Gruppene finner selv tid og sted for muntlig tilbakemelding. Den skriftlige tilbakemeldingen skal leveres som en del av den endelige leveringen.

5. Etter tilbakemelding (og eventuelle endringer) skal 4. innlevering endelig leveres 13/11 (inkludert de 3 andre delinnleveringene)

Publisert 23. okt. 2015 08:44 - Sist endret 23. okt. 2015 08:54