Beskjeder

Publisert 1. juni 2005 14:49

Nå er prøve-eksamen med løsningsforslag tilgjengelig.

Publisert 27. mai 2005 21:53

Info ang. prøve-eksamen og eksamen: Det blir laget en prøve-eksamen med tilhørende løsningsforslag. Dette blir lagt ut i neste uke (uke 22). For eksamen 10. juni er alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Alle bør ha med seg kalkulator.

Publisert 17. mars 2005 01:00

Forelesningsfri: 18.03.2005 og 29.04.2005.

Publisert 21. jan. 2005 01:00

Kursbok: "CMOS VLSI DESIGN, A curcuit and system perspective" tredje utgave 2005. ISBN: 0-321-26977-2, Addison Wesley.

Publisert 21. jan. 2005 01:00

Ukeoppgaver 1.uke: 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 fra lærebok. Begge gruppene vil gå første uke. En flytting evt. bortfall av mandagsgruppen kan bli aktuelt etter hvert.

Publisert 12. nov. 2004 01:00

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte før forelesningen, så mister du plassen på emnet.

Etteranmelding til emner som eventuelt har ledig kapasitet, kan skje tidligst dagen etter første forelesning i det aktuelle emnet. Opptak gjøres deretter fortløpende frem til emnet er fullt.

-Studieadministrasjonen