Beskjeder

Publisert 1. juni 2006 20:33

Alle trykte og skrevne hjelpemidler, og kalkulator er tillatt på eksamen.

Publisert 1. juni 2006 20:31

Eksamensoppgave for 2005 og løsningsforslag er lagt opp; se under Undervisningsmateriale.

Publisert 25. mai 2006 23:12

Siste "forelesning" fredag 26 mai.

Publisert 2. mai 2006 20:46

Foredrag 5 mai. Philipp Hafliger holder foredrag om Analog of asynkron elektronikk inspirert av nervesystemet.

Publisert 25. apr. 2006 15:55

"Forelesningen" 21 april ble droppet grunnet sykdom. Del 10 og 11 blir gjennomgått 28 april.

Publisert 17. apr. 2006 16:42

Foredraget som er planlagt 21 april er flyttet til 5 mai. Det blir gjennomgang av oppgaver, og teori, knyttet til DEL 10 21 april. Se ny oversikt for våren 2006.

Publisert 14. mars 2006 22:33

Det blir tilbud om hjelp til løsning av oppgaver i grupperom 3C fra 9.15 -10.15 på fredager før "forelesning". MERK STED!

Publisert 9. mars 2006 22:11

Det vil bli gjennomgang av emneevalueringen fredag 10 mars.

Publisert 9. mars 2006 22:10

Vitenskapsmannen Dr. Snorre Aunet holder foredrag fredag 10 mars.

Publisert 16. feb. 2006 17:12

17 februar blir det gjennomgang av oppgaver knyttet til DEL 3 og DEL4.

Publisert 8. feb. 2006 22:24

10 februar blir det en presentasjon av forskningsaktiviteter ved forskningsgruppen Mikroelektronikksystemer.

Publisert 2. feb. 2006 21:08

I gruppetimene 7 februar skal det arbeides med obligatoriske deloppgaver knyttet til Del 1 og 2.

Publisert 13. jan. 2006 14:12

Melding fra studieadministrasjonen:

Merk at gruppeundervisningen foregår på veilaben. Nærmere beskjed om tidspunkt blir gitt.