Dette emnet er nedlagt

Vi endrer litt på forelesningsplanen: …

Vi endrer litt på forelesningsplanen: 8 mai Del 13 og starten på Del 14. 15 mai resten av Del 14 og Del 15. 22 mai gjennomgang av eksamen 2008.

Publisert 7. mai 2009 20:53 - Sist endret 7. mai 2009 22:19