Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF3400 - Vår 2009

I Del 14 er avsnittene V, VI, VII og VIII å betrakte som orienteringsstoff og ikke en del av pensum.

7. mai 2009 22:17

Vi endrer litt på forelesningsplanen: 8 mai Del 13 og starten på Del 14. 15 mai resten av Del 14 og Del 15. 22 mai gjennomgang av eksamen 2008.

7. mai 2009 20:53

Fra gruppelærer: Innlevering av del 11 er 1. Mai.

16. apr. 2009 13:45