Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF3400 - Vår 2011

HUSK AT ALLE OBLIGER MÅ VÆRE GODKJENT DEN 27 MAI!! GODKJENTLISTER MÅ SENDES SENEST 27 MAI TIL FAKULTETET FOR Å REGISTRERE STUDENTER SOM FÅR TA EKSAMEN.

18. mai 2011 11:03