Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

10. mai

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver og avsluttende eksamen (eksamensform blir bestemt tidlig i semesteret).

Obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende muntlig eksamen (dersom få kandidater)

Tid: 24. mai kl. 08:45.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. feb. 2020 10:02