Dette emnet er erstattet av IN3190 – Digital signalbehandling.

Semesterside for INF3470 - Høst 2007

Gamle eksamensoppgaver med løsningsforslag finner dere nå her.

27. nov. 2007 15:09

En tabell over DTFT av vanlige sekvenser finner dere f.eks. her . Tilsvarende for CTFT finnes her

28. sep. 2007 17:40

Alternative lærebøker som finnes på biblioteket er: 'Digital Signal Processing' (Proakis & Manolakis), 'Discrete-Time Signal Processing' (Oppenheim & Schafer), og 'Digital Signal Processing' (Mitra).

28. sep. 2007 17:38