Dette emnet er erstattet av IN3190 – Digital signalbehandling.

Semesterside for INF3470 - Høst 2008

Prøveeksamen m/fasit (eksamen fra 2007H) er nå lagt opp på samme sted som de andre eksamensoppgavene ligger (se melding av 1/12-08)

3. des. 2008 12:28

Tidligere eksamensoppgaver er tilgjengelige her

1. des. 2008 16:15