Dette emnet er erstattet av IN3190 – Digital signalbehandling.

Semesterside for INF3470 - Høst 2009

I øvingsoppgavene uke 11 vil deloppgave B i 8.26 fra boken bli unntatt for poeng. Integralet i oppgaven kan evt løses ved bruk av en matte-tabell.

15. nov. 2009 00:25

Forelesing 27.10 må flyttes pga doktordisputas. Nytt rom er Alfa-Omega i 4 etasje - 2 etasjer over Store Auditorium.

26. okt. 2009 12:45

Tips til løsning av Matlab-oppgavene i uke 6 er lagt ut.

9. okt. 2009 18:41