Dette emnet er erstattet av IN3190 – Digital signalbehandling.