Dette emnet er erstattet av IN3190 – Digital signalbehandling.

Semesterside for INF3470 - Høst 2015

Edit2: Pga enda en kolliderende eksamen, velger vi å kansellere spørretimen og heller sette av litt ekstra kontortid. Fabrice og/eller jeg er tilgjengelig for å svare på konkrete spørsmål tirsdag (10:15-12:00) og onsdag (12:15-14:00). Dere vet hvor vi sitter.

Lykke til med eksamen!

Fabrice og Sten Roar

Edit1: Pga kolliderende eksamen ble vi nødt til å endre tidspunkt til onsdag. 

Vi holder spørretime 12:15 til 13:00 førskommende onsdag i Prolog. Vi besvarer konkrete spørsmål til pensum og oppgaver. Spesielt for oppgaver, så vil erfaringsmessig kvaliteten på svarene øke dersom vi får et hint om hva det gjelder i forkant av timen. 

Fabrice har brukt masse tid til repetisjon de siste ukene, så vi kommer ikke til å kjøre noen ytterligere repetisjon. 

Lykke til med eksamensforberedelsene!

Fabrice og Sten Roar

3. des. 2015 10:08

kan dere nå laste ned her.

Sten Roar

11. nov. 2015 10:08

Hei!

Jeg ble spurt om å legge ut de oppgavene vi gjorde sammen i forrige uke om DFT. De er fra den gamle boka. Her er de:

Frekvensoppløsning

Sampling rate og lekkasje

Frekvensoppløsning 2

21. okt. 2015 10:01

Hei,

Gamle eksamensoppgaver finner dere her

Løsningsforslagene publiseres litt senere når det ordinære øvingsopplegget er avsluttet. 

Kos dere!

Fabrice og Sten Roar

20. okt. 2015 13:48

Hei,

I oppgave 9 er det brukt begrepet "compute" som å finne FT av sinc()-funksjonen. Jeg har forstått det som at en del av dere nå sitter og utleder Fouriertransformen av sinc(). Dette er ikke intensjonen! Det er iofs. en artig øvelse, og du kan gjøre det på et utall måter (Residuintegrasjon, Sett inn cos + j * sin for kompleks og bruk trig. identiter + variabelsubstitusjon eller splitt sinusen i e^j - e^-j). Ellers kan dere vise til dualiteten med FT av rektangulærfunksjonen. Felles for alle fremgangsmåtene er at det er forholdsvis mye jobb uten at dere forstår noe mer om frekvensdomenet. Det er derfor HELT ok å bare referere til en transformtabell. Dette burde vært poengtert i oppgavesettet, og jeg beklager hvis noen av dere har brukt timesvis på dette punktet!

Sten Roar

PS! Disse utledningene finnes i hopetall på nett. "Pick your choice". 

9. sep. 2015 16:14

Vi får fremdeles tilsendt skriftlige besvarelser på øvingene med begrunnelse sykdom. For å presisere: Poenggrensene (40% INF3470, 60% INF4470) er satt kunstig lavt for å gi rom til litt fravær. "Vanlig" sykdom (typ egenmelding) går av denne kvoten. Ved langvarig sykdom ordner vi selvsagt andre løsnigner. Skriftlig innlevering skal avklares på forhånd.

Men jeg tar det med meg til neste år at dette tydeligvis er et problem. Så får vi fra og med neste år heller øke til 60% og 80% godkjentgrense og åpne for egenmelding med innlevering innen 3 dager (som UiO sentralt kjører på ikke-ukentlige øvinger)...  

Sten Roar

7. sep. 2015 11:11

Fikk spørsmål om hvilken lukkede kontur man skulle integrere rundt når man løser invers z-transform v.h.a. definisjonen. Dobbeltsjekket nå, og for kausale sekvenser er det som jeg sa (konturen må omslutte polene). Generelt gjelder det at den lukkede konturen må gå mot klokka i ROC. Men som sagt, i dette kurset løser vi dette praktisk med delbrøkoppspalting og tabelloppslag. For den interesserte student, går det an å titte på https://en.wikipedia.org/wiki/Residue_theorem . Veldig elegant, men som sagt ikke pensum. 

1. sep. 2015 11:58