Dette emnet er erstattet av IN3190 – Digital signalbehandling.

Semesterside for INF3470 - Høst 2018

Konteeksamen og løsningsforslag er nå lagt ut. Du finner filen i mappen "Eksamen 2018".

22. feb. 2019 17:41

Konteeksamen i INF3470/4470 vil være fredag 25.januar kl.09

15. jan. 2019 10:25

Eksamen og løsningsforslag er nå lagt ut. Du finner filene i mappen "Eksamen 2018".

 

Under er punktene vi publiserte tidligere om hvordan vi vil rette eksamenen:

 • Det trekkes ikke for følgefeil
 • Det skal komme klart frem hva som er svaret i besvarelsen. Ha to streker under svaret.
 • Besvarelsen skal være klart leselig
 • Poenggivning per oppgave er angitt tydelig i oppgaven
 • Det vurderes følgende: Feil – noe rett – alt rett. Noe rett vil gi 50 % poenguttelling på oppgaven.
 • Alle størrelser og figurakser skal benevnes. Om en figur for eksempel mangler aksebenevning trekkes det 50 % poeng.
 • Dersom det i oppgaven står "Begrunn svaret", og det likevel ikke gis begrunnelse, tildeles 0 poeng selv om svaret er rett. 
12. des. 2018 12:26

Hei, 

Bedre sent enn aldri. Her kommer innmeldingslink for Piazza i tilfelle dere blir stående fast siste uke før eksamen: 

piazza.com/uio.no/fall2018/inf34704470

Her kan dere diskutere og hjelpe hverandre med spørsmål relatert til faget eller tidligere eksamensoppgaver. Vi skal prøve å kikke innom i blant for å se om det er noe vi kan klare opp i. 

Lykke til med siste innspurt!

Stine og Sten Roar

3. des. 2018 16:40

Løsning på Kap.2 regneforelesning ligger nå ute på timeplanen.

3. des. 2018 10:37

Ole-Christian har sagt seg villig til å stille opp på regneøvelsene på torsdager frem til eksamen. Det er veldig snilt av ham, og det gir dere en svært god mulighet til å få hjelp og forklaring på eksamensoppgaver. Benytt sjansen!

26. nov. 2018 16:43

Her er noen punkter om hvordan vi vil rette eksamen:

 • Det trekkes ikke for følgefeil
 • Det skal komme klart frem hva som er svaret i besvarelsen. Ha to streker under svaret.
 • Besvarelsen skal være klart leselig
 • Poenggivning per oppgave er angitt tydelig i oppgaven
 • Det vurderes følgende: Feil – noe rett – alt rett. Noe rett vil gi 50 % poenguttelling på oppgaven.
 • Alle størrelser og figurakser skal benevnes. Om en figur for eksempel mangler aksebenevning trekkes det 50 % poeng.
 • Dersom det i oppgaven står "Begrunn svaret", og det likevel ikke gis begrunnelse, tildeles 0 poeng selv om svaret er rett. 

 

Etter eksamen legger vi ut løsningsforslaget her på fagets hjemmeside.

 

Ønsker dere en god eksamensforberedelsestid og lykke til på selve eksamensdagen. 

Hilsen Sten Roar og Stine

20. nov. 2018 11:40

Hei.

Etter forespørsel er mine personlige forelesningsnotater for kapitlene 1,3,4 og 6 lagt ut under 'kursmateriell'. Notatene mine for kap. 2 og 5 er skrevet litt for rotete til å bli lagt ut. I tillegg til selve forelesningsslidesene og øvingene, anbefaler jeg dere å se over regneforelesningsoppgavene til hvert kapittel. 

Hilsen Stine

12. nov. 2018 13:54