Dette emnet er erstattet av IN3140 – Introduksjon til robotikk.

Rules about the course book during the exam

Læreboka er eneste trykte hjelpemiddel det er lov å ha med til eksamen. Boka kan ikke brukes som hjelpemiddel hvis det er gjort notater i den. (Understekninger, markeringer, rettinger og små kommentarer til teksten unntatt).

ENGLISH:

Just the Main course book without own notes written that can be brought to the exam. Only underlining of sentences,  corrections of errors and small comments are allowed. The book can be checked during the exam.

Publisert 12. juni 2016 15:24 - Sist endret 12. juni 2016 15:24