Dette emnet er erstattet av IN3140 – Introduksjon til robotikk.

Timeplan