Dette emnet er erstattet av IN3060 – Semantiske Teknologier.