Sted for muntlig eksamen

Torsdag 30. mai  er dagen for muntlig presentasjon av prosjektene. Se tidligere beskjed angående tidsskjema og rekkefølge på gruppene. Eksamen skal være i  Python, romnr. 2269


 
Publisert 21. mai 2013 13:45