Dette emnet er erstattet av IN3100 – Informasjonsteknologi og samfunn.

Semesterside for INF3700 - Vår 2013