Om eksamen og prosjektrapporten

I dag 8. april har jeg lagt ut tre notater som gjelder prosjektrapporten og eksamen. Det som heter "Avvikling av eksamen 2014" har informasjon om formaliteter og praktiske forhold knyttet til prosjektrapporten og muntlig presentasjon. Notatet "den gode prosjektrapporten" sier litt om hva en ser etter når en skal bedømme hvor vellykket en rapport er. I tillegg har jeg laget et lite ekstra notat om det analytiske blikket som utdyper et punkt i forannevnte notat. Dere finner disse notatene i mappen som heter obligatoriske innleveringer. Dere må klikke to ganger: Først på den blå overskriften som heter obligatoriske innleveringer og deretter på den svarte med samme tittel til venstre på siden.

Publisert 8. apr. 2014 12:41 - Sist endret 8. apr. 2014 12:45