Dette emnet er erstattet av IN3100 – Informasjonsteknologi og samfunn.