Pensum/læringskrav

Pensum består av tre deler. Én bok må kjøpes, noen dokumenter fins online og til slutt dokumenter som må kopieres fra en perm i biblioteket.

Hjelp med referanser
Referanser til pensumlitteraturen kan du laste inn i eget referanseverktøy:

 • BibLateX (UTF8):
  inf3700.bib
  Laste ned filen ved å høyreklikke på lenken og inkluder filen i din egen bib-fil.
 • EndNote (UTF8):
  inf3700.ris
  Laste ned filen ved å høyreklikke på lenken og bruk importfunksjonen i EndNote
 • Zotero (antar bruk av Firefox):
  inf3700.ris
  Klikk på lenken. Zotero vil da spørre om referansene skal inn i Zotero-biblioteket.
Publisert 21. jan. 2014 11:38 - Sist endret 23. jan. 2014 11:17