Beskjeder

Publisert 20. mai 2015 15:54

Nå er jeg på beina igjen og klar til å gå løs på 13 åndsverk som dere har levert inn. Det gleder jeg meg til. Eksamen går som planlagt og detaljert program for dagen (timeplan) finner dere i mappa obligatoriske innleveringer. Alle må gjøre seg kjent med timeplanen . Lykke til med forberedelsene til dagen. 

Publisert 7. mai 2015 22:03

Noen har lurt på om det er lov å holde presentasjonen med PP. Svaret er, ja definitivt, Powerpoint eller andre presentasjonsverktøy er tillatt å bruke. Det er tre retningslinjer som gjelder. Det skal handle om prosjektet, vare max 20 minutter og baseres på at hele gruppa er aktive i presentasjonen.

Publisert 6. mai 2015 09:03

Jeg har lagt ut en liten huskelapp om prosjektrapporten. Dere finner den i mappen for obligatoriske innleveringer. Den inneholder ingenting nytt, bare en liten oppsummering av ting å huske på nå i innspurten.

Innlevering 15. mai før midnatt, muntlig presentasjon 29. mai. Dere inndeles i to puljer og forventes å delta på alle presentasjonene i deres pulje. Pulje 1 er fra 08.30 til 12.30 og pulje 2 fra 13.00 til 17.00, sju grupper i hver pulje. Jeg legger ut detaljert informasjon om timeplanen for den 29. etter at dere har levert den 15. 

Lykke til med den siste innspurten. Send e-post hvis problemer eller spørsmål.

Publisert 29. apr. 2015 09:50

Det er avrunding av forelesningsrekka i dag. Og det blir kake!

Publisert 22. apr. 2015 14:33

Jeg har nettopp lagt ut to forelesningsnotater fra Jøsangs forelesning.

Neste onsdag er det avslutning, oppsummering og kake.

Publisert 21. apr. 2015 21:55

Husk gjesteforelesning i morgen med Audun Jøsang. Temaet er informasjonssikkerhet. Vanlig tid og sted.

Publisert 15. apr. 2015 17:20

Audun Jøsang holder en forelesning om informasjonssikkerhet. Han er professor ved IFI, underviser i og er ekspert på dette emnet. Jeg oppfordrer alle til å komme på denne forelesningen om et viktig tema som så langt i liten grad er dekket av undervisningen på INF3700. Samme tid og sted som vanlig.

Dette blir siste forelesning før oppsummeringsforelesningen 29. mai.

Publisert 15. apr. 2015 17:12

Jeg har nå lagt ut to dokumenter om prosjektrapporten. Det ene heter "avvikling av eksamen". Det inneholder viktige datoer og de formelle kravene til oppgaven, blant annet hvor lang den skal være. Det andre heter "den gode prosjektrapporten" og dette dokumentet inneholder noen råd om innholdet i oppgaven. Her prøver jeg også å beskrive hvilke kriterier jeg legger til grunn for å bedømme hvor vellykket en prosjektrapport er. Dere finner begge dokumentene i mappen for obligatoriske innleveringer.

Publisert 14. apr. 2015 20:59

I morgen dreier forelesningen seg om to temaer: Nostalgi på nett og selfies.

Publisert 25. mars 2015 00:22

Jeg har forberedt meg til å snakke om det moderne arbeidslivet i morgen (i dag), mens det står på timeplanen at temaet skulle vært den digitale kløfta. Da blir det arbeidsliv i morgen og digitale forskjeller etter påske. Beklager det.

Publisert 11. mars 2015 20:18

Muntlig presentasjon blir avholdt enten 28. eller 29.mai. Hvilken av de to, eventuelt om det blir fordelt på begge blir avklart innen kort tid. Sett av disse datoene. De eneste fraværsgrunner som godkjennes er sykdom med legeattest eller kollisjon med andre eksamener. 

Minner om at frist for innlevering av prosjektrapport er 15.mai før midnatt. 

Publisert 11. mars 2015 20:13

Resultatet av avstemningen om de fem siste forelesningene var at 'utopier', 'det nye arbeidslivet' og 'den digitale kløfta' vekket mest interesse. I tillegg kom det fram gode forslag til temaer under egne ønsker. Har bestemt meg for å holde forelesningene med de tre nevnte overskriftene. Jeg betrakter dette som sentrale temaer innenfor samfunnsinformatikken og tenker det kan være greit å ha det med i bagasjen. Se oppdatert forelesningsplan for når de ulike temaene behandles.

Når det gjelder innholdet i forelesningene 15. og 22. april holder jeg det foreløpig åpent. Kanskje lager jeg en blanding av noen av de temaene dere har ønsket dere og noen av de andre jeg hadde foreslått. Dette er noe vi kan diskutere på forelesningen og bli enige om. 

Publisert 11. mars 2015 16:17

Notatene til Gisles forelesning om Internett, personvern og overvåking er nå lagt ut.

Det er åpnet for innlevering av Oblig 2 i Devilry. Obligen leveres gruppevis, men husk å skrive på gruppedeltakernes navn på forsiden av innleveringen.  Frist for innlevering er førstkommende mandag klokka 14. 

Publisert 3. mars 2015 21:55

I morgen er det siste forelesning med registrert frammøte. Vi skal se på 'feil', spise kake og ha en liten markering.

I tillegg til forelesningsarkene har jeg i kveld lagt ut tre notater. To av disse er varianter av tilbakeblikk/sammenfatning så langt i emnet. Notatet som heter 'tidstyven' er relatert til det temaet som behandles av Weatherbee; bruk og misbruk av digital teknologi i jobbsammenheng. 

Publisert 9. feb. 2015 12:11

Håper nå puslespillet med å danne prosjektgrupper er ferdiglagt. Studenter uten grupper er bedt om å gi beskjed til øvingslærerne. Dere oppfordres eventuelt også til å ta kontakt med meg på førstkommende forelesning om noe ikke er helt på plass. 

Nå har jeg lagt ut et notat som gir retningslinjer for innholdet i oblig 2, prosjektplanen. Den skal leveres gruppevis innen 16. mars klokka 14. Antar at fokus nå er på oblig 1, men for grupper som vil komme i gang tidlig kan det være greit å kikke på notatet som ligger i mappa for obligatoriske innleveringer og som heter prosjektbeskrivelse 15. 

Minner igjen om at forelesningene er flyttet til rom C i 3.etg.

Publisert 5. feb. 2015 17:51

Beklager at det var så håpløst dårlige forhold under gårsdagens forelesning og at dette sikkert reduserte læringsutbyttet deres. Takk for at dere var tålmodige og hyggelige og hjalp meg å gjennomføre.

Nå kan vi håpe at det går mot bedre tider. Fra og med førstkommende forelesning skal vi være i rom C i 3 etg. Der er det forhåpentligvis både blending og frisk luft. 

Publisert 28. jan. 2015 11:00

Har lagt ut teksten til oblig 1. Ligger i mappen med navn obligatoriske innleveringer. NB! I den versjonen som er lagt ut står det innleveringsfrist 25.februar. Det riktige skal være 23. februar. 

Publisert 27. jan. 2015 21:00

Har nå lagt ut notatene til morgendagens forelesning. Gjør oppmerksom på at jeg kommer til å legge til grunn en versjon med vesentlig færre bilder enn det jeg har lagt ut.

Har også lagt ut et notat som jeg skrev i fjor vår om måling og standardisering.

Publisert 20. jan. 2015 18:16

Notatene til morgendagens forelesning er nå tilgjengelig. Klikk på lenketekst 'første forelesning' i øverste rad, høyre kolonne i Timeplan og dere får opp en PDF av morgendagens Powerpoint.

Publisert 20. jan. 2015 11:01

På denne emnesiden finner dere nå pensum, oppdatert og tilgjengelig med et museklikk. I timeplanen er temaene for de åtte første gangene lagt inn. Referanser til pensumlitteratur finner dere i høyre kolonne. Der vil etterhvert også forelesningsnotatene legges ut, forløpende for hver gang.

Dere ser at det er forelesninger hver onsdag fra 21. januar til 29. april unntatt 1. april, da vi tar påskeferie. De åtte første gangene er tema fastlagt og de sju første forelesningene er det frammøteregistrering. 29. april skal det være en oppsummeringsforelesning. De resterende fem gangene er foreløpig åpne og skal fylles med innhold dere og jeg sammen bestemmer. 

Da sees vi i morgen i Logo!

Publisert 19. jan. 2015 10:40

Første forelesning er onsdag 21. januar klokka 12.15.

I løpet av dagen vil jeg legge ut et lite dokument (fire sider) som det er fint om dere leser før forelesningen. 

I tillegg blir det lagt ut ei pensumliste som er litt revidert sammenlignet med det som gjaldt i forrige runde og dessuten en undervisningsplan.

De som ønsker å være godt forberedt til forelesningen anbefales å lese bidragene til Kling og Ritzer. Fullstendige referanser til disse finner dere i pensumlista fra vår 14 (tilgjengelig på emnesidene). 

Ser fram til å treffe dere og komme igang med  semesteret.