Dato for presentasjon av oppgaven (eksamen)

Muntlig presentasjon blir avholdt enten 28. eller 29.mai. Hvilken av de to, eventuelt om det blir fordelt på begge blir avklart innen kort tid. Sett av disse datoene. De eneste fraværsgrunner som godkjennes er sykdom med legeattest eller kollisjon med andre eksamener. 

Minner om at frist for innlevering av prosjektrapport er 15.mai før midnatt. 

Publisert 11. mars 2015 20:18