Dokumenter om prosjektoppgaven

Jeg har nå lagt ut to dokumenter om prosjektrapporten. Det ene heter "avvikling av eksamen". Det inneholder viktige datoer og de formelle kravene til oppgaven, blant annet hvor lang den skal være. Det andre heter "den gode prosjektrapporten" og dette dokumentet inneholder noen råd om innholdet i oppgaven. Her prøver jeg også å beskrive hvilke kriterier jeg legger til grunn for å bedømme hvor vellykket en prosjektrapport er. Dere finner begge dokumentene i mappen for obligatoriske innleveringer.

Publisert 15. apr. 2015 17:12