Feil og kake

I morgen er det siste forelesning med registrert frammøte. Vi skal se på 'feil', spise kake og ha en liten markering.

I tillegg til forelesningsarkene har jeg i kveld lagt ut tre notater. To av disse er varianter av tilbakeblikk/sammenfatning så langt i emnet. Notatet som heter 'tidstyven' er relatert til det temaet som behandles av Weatherbee; bruk og misbruk av digital teknologi i jobbsammenheng. 

Publisert 3. mars 2015 21:55